31 ตุลาคม 2555

บิ๊กอาย....แฟชั่นที่ควรระวัง


บิ๊กอาย....แฟชั่นที่ควรระวัง

การใส่คอนแทคเลนส์ในปัจจุบัน เราพบว่าไม่ใช่เพื่อการแก้ไขภาวะสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง แต่กำลังเป็นแฟชั่นของบรรดาสาวๆ ในเอเชียที่หันมาใส่คอนแทคเลนส์สี หรือคอนแทคเลนส์ตาโต เพื่อความสวยงาม (Cosmetic contact lens) มากขึ้น
คอนแทคเลนส์ (Contact Lens) เป็นวัสดุที่มีลักษณะใส สำหรับใส่ครอบบริเวณกระจกตาดำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของลูกตา ดังนั้นการใส่คอนแทคเลนส์...ควรได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน เพื่อดูขนาดโค้งของเลนส์ที่ถูกต้องที่เหมาะกับตาของผู้ใส่ และมีข้อห้ามในการใช้สำหรับผู้ใส่หรือเปล่าทำความรู้จัก...คอนแทคเลนส์แฟชั่น

ในอดีตคอนแทคเลนส์สีอาจนำมาใช้ในการช่วยลดความรู้สึกด้อยของผู้ป่วยที่มี ปัญหากับกระจกตา เช่น ใส่ปกปิดกระจกตาที่เป็นแผลเป็นสีขาวให้เป็นสีดำ มองเห็นคล้ายกระจกตาและม่านตาคนปกติหรือใช้ในผู้ป่วยที่ไม่มีม่านตา ให้สามารถสู้แสงแดดได้มากขึ้น 

ในช่วงเวลา 5- 6 ปีที่ผ่านมา กระแสการใช้คอนแทคเลนส์สี เพื่อความสวยงามแพร่กระจายมาจากประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยอาจมีการระบายสีต่างๆ ลงบนผิวคอนแทคเลนส์ เช่น สีฟ้า สีเขียว หรือสีชมพู ให้เป็นรูปร่างคล้ายม่านตาหรือเป็นลวดลายต่างๆ ทำให้ใบหน้าดูแปลกตาขึ้นและเป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น เป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่น

คอนแทคเลนส์สี VS คอนแทคเลนส์ตาโต

คอนแทคเลนส์ตาโต คือ คอนแทคเลนส์สีชนิดหนึ่ง ที่มีการนำมาวาดบนผิวคอนแทคเลนส์ให้มีลักษณะรูปร่างคล้ายม่านตา แต่จะมีขนาดวงของสีโตกว่าขนาดกระจกตาดำปกติ และสีที่ทำจากวัสดุที่ให้ความแวววาวของสีมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ตาโต ทำให้แลดูเหมือนกระจกตาดำมีสีสันสดใส และมีขนาดของดวงตาดำโตขึ้นแต่ไม่ทำให้เปลือกตาเปิดโตได้มากขึ้นแต่อย่างใด

อันตรายจากคอนแทคเลนส์แฟชั่น

ไม่ว่าจะคอนแทคเลนส์แฟชั่น หรือคอนแทคเลนส์ทั่วไปก็มีอันตรายต่อดวงตาทั้งนั้น เพราะอาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นหนองจากการใช้ที่ผิดวิธี การไม่รักษาความสะอาด หรือการใส่นอน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตาและอาจลุกลามจนถึงขั้น ตาบอดได้ นอกจากนั้นการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ที่เปลือกตา (Giant papilla conjunctivitis) ทำให้เกิดการเคืองตา ตาแดง จนกระทั่งไม่สามารถทนการใส่คอนแทคเลนส์ได้

ส่วนอันตรายที่เพิ่มขึ้นจากการใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่นนั้น เนื่องจากมีการขายกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ไม่มีการควบคุมคุณภาพวัสดุและราคา บางรายอาจทำให้เกิดการแพ้วัสดุที่ทำคอนแทคเลนส์ หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแทคเลนส์ ผู้ที่สนใจใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่นจึงควรระมัดระวัง และซื้อคอนแทคเลนส์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ที่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน และใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็น รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้และวิธีรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วย


ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอนแทคเลนส์

ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคภูมิแพ้, โรคไซนัส เพราะจะทำให้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่สบายตาและไม่ชัดได้ รวมไปถึงผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ 
ผู้ที่มีสุขภาพตาไม่ดี เช่น ผู้ที่มีการติดเชื้อที่ดวงตาบ่อย ๆ หรือผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ที่ดวงตา, เป็นต้อลม, ต้อเนื้อ, ตาแดง, กระจกตาไม่ไวต่อความรู้สึก, ตาแห้ง, กะพริบตาครึ่งตา 
ผู้ที่ทำงานที่มีมลภาวะ เช่น ฝุ่นละอองมาก, ลมพัดแรงไอระเหยสารเคมีที่มีความร้อนสูง มลภาวะดังกล่าวจะทำให้ความสบายตาลดลงขณะใส่คอนแทคเลนส์ หรือคอนแทคเลนส์มีอายุการใช้งานสั้นลง เป็นต้น

เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เพราะคอนแทคเลนส์จะเน้นเรื่องการดูแลรักษาทำความสะอาด ดังนั้นผู้ใช้จะต้องเข้าใจการใช้งานและข้อควรระวังในการใช้งานเป็นอย่างดี
ข้อควรระวังในการใช้คอนแทคเลนส์

ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เกินวันละ 12 ชั่วโมง โดยในช่วงเวลาอื่นควรใส่แว่นแทนเนื่องจากหลังจากผ่านไป 12 ชั่วโมงจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อภายในดวงตา

ห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนโดยเด็ดขาด การใส่คอนแทคเลนส์นอนจะทำให้กีดขวางการไหลเวียนของน้ำตาภายในดวงตา จึงทำให้บริเวณกระจกตาได้รับออกซิเจนน้อยลงส่งผลให้ดวงตาขาดออกซิเจนได้

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์ และดวงตา

ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ และกล่องใส่คอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามขั้นตอน และควรล้างคอนแทคเลนส์ทุกวัน ควรถูคอนแทคเลนส์ให้ทั่วด้วยปลายนิ้วประมาณ 10-20 ครั้ง การถูคอนแทคเลนส์จะช่วยลดการเกาะตัวของคราบโปรตีนและไขมันได้มากถึง 90-95% จึงช่วยให้คอนแทคเลนส์มีความใสและสบายตามากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดโอกาสที่จะติดเชื้อภายในดวงตาได้อีกด้วย
อย่าใช้น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ หรือน้ำลาย ในการล้างหรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์

อย่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำ

อย่าใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น

ควรเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้นๆและหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอดตาที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในขณะใส่คอนแทคเลนส์

ถ้ารู้สึกผิดปกติกับดวงตา เช่น ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว ให้หยุดการใส่คอนแทคเลนส์โดยทันที ถ้าหลังหยุดพักการใส่คอนแทคเลนส์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ควรไปปรึกษาแพทย์โดยทันที
การนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในดวงตาถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย เนื่องจากดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่บอบบางที่สุด หากเกิดปัญหาขึ้นกับดวงตา และไม่รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจถึงขั้นตาบอดได้

ขอขอบคุณข้อมูลวิธีการดูแลสุขภาพจาก สุขกายสบายใจ ขอขอบคุณรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น